Digital  Creations Begrippen FTP File Transfer Protocol, serie regels, vergelijkbaar met HTTP, gericht op het transporteren van digitale bestanden. -------------------------------------------------------------------------------- GIF  Afkorting voor Graphics Interchange Format Een bestandssoort speciaal voor afbeeldingen, ontwikkeld door Compuserve. Het GIF bestandsformaat maakt gebruik van een compressiemethode die de bestandsomvang van de afbeelding drastisch verkleint zonder de kwaliteit van de afbeelding aan te tasten (lossless compression). Het GIF bestandsformaat is met name geschikt voor gestileerde afbeeldingen en afbeeldingen zonder fotografisch detail. -------------------------------------------------------------------------------- HTML Afkorting voor Hyper Text Markup Language. Markup taal waarmee webpagina’s worden gestructureerd. HTML is ontwikkeld als een platformonafhankelijke taal, zodat informatie door iedere computer gelezen kan worden. -------------------------------------------------------------------------------- HTTP  Afkorting voor Hyper Text Transfer Protocol. Een set regels voor de communicatie tussen servers en client-side programma’s (zoals webbrowsers en e-mail applicaties) op het Internet. -------------------------------------------------------------------------------- Internet  Afkorting voor International Network. Wereldomvattend netwerk van honderdduizenden met elkaar verbonden computers en computernetwerken via telefoon- en/of datalijnen. In principe voor iedereen bereikbaar. Kenmerkend is de decentralisatie van het netwerk: er is geen centrale computer die het netwerk aanstuurt. -------------------------------------------------------------------------------- JPEG Afkorting voor Joint Photographic Experts Group. Bestandsformaat voor afbeeldingen. Kenmerkend voor het JPEG bestandsformaat is dat de compressie de beeldkwaliteit verslechterd. Het JPEG bestandsformaat is zeer geschikt voor fotografische afbeeldingen. -------------------------------------------------------------------------------- PDF  Afkorting voor Portable Document Format, een bestandsformaat voor tekstdocumenten, ontwikkeld door Adobe -------------------------------------------------------------------------------- PNG  Afkorting voor Portable Network Graphics. Techniek om grafische bestanden in omvang te verkleinen (compressie). Het is de tegenhanger van GIF, maar PNG (spreek uit: ping) is rechten- en patentvrij. PNG is in veel opzichten beter dan GIF: betere compressie, betere ondersteuning van grijswaarden, meer kleuren mogelijk enzovoort. -------------------------------------------------------------------------------- RSS  Afkorting voor Rich Site Summary of Really Simple Syndication. RSS is een toepassing van de markup taal XML. RSS maakt het mogelijk om eenvoudig op de hoogte te blijven van updates op websites die een RSS feed aanbieden – een bondig overzicht van de nieuwste inhoud op de site. Met behulp van een applicatie die deze RSS feeds kan lezen – een RSS reader – kan men deze informatie lezen. -------------------------------------------------------------------------------- Spam Ongewenste, vaak commerciëel getinte e-mail. De officiële term is UCE (Unsollicited Commercial E-mail). Soms worden grote hoeveelheden e-mail op nieuwsgroepen geplaatst. De term spam is ontleend aan ingeblikt vlees, bestaande uit ham en varkensvlees: Shoulder Pork and Ham. Het was een vinding van G.A. Hormel (1860-1946) en werd vooral gebruikt door soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. -------------------------------------------------------------------------------- Thumbnail  Miniatuurafbeelding (ter grootte van een duimnagel of postzegel) die meestal doorlinkt naar een vergroote versie van de afbeelding. -------------------------------------------------------------------------------- URL  Afkorting voor Uniform Resource Locator. Standaard voor het adresseren van documenten op Internet. Een URL – een Internetadres – ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: http://www.budo-san.be/. -------------------------------------------------------------------------------- WWW  Afkorting voor World Wide Web. Onderdeel van het Internet waarbinnen webpagina’s met elkaar in verbinding staan via zogenaamde hyperlinks. Het WWW kan gebruikt worden via een webbrowser. Het WWW is in gebruik sinds 1991 en bedacht door Tim-Berners Lee. Eerst was alle informatie gebaseerd op tekst, later werden ook afbeeldingen, geluid en video mogelijk. Computerbegrippen: